ببخشید یه کم تند حرفامو میگم قصد جسارت ندارم

ولی این مردا خیلی دروغ گو تشریف دارن .

یه روده راست تو شکمشون نیست .

نه اینکه همشون دروغ گو باشن نه خیلی هاشون هم آدمای خوبی هستن.

من نمی دونم چطور تو روی مردم نگاه می کنن و ذل می زنن تو چشم آدم دروغ

می بافن خجالت هم نمیکشن بد بختا نمی دونن که تو این دور و زمونه حناشون رنگ نداره

و خیلی زود رسوا میشن هر چی در باره گذشته شون درباره آیندشون درباره مهر

ومحبتشون درباره عشق و ایثار و گذشت و مهربانی و تکیه گاه بودن برای یک زن.

بعد یک شبه نظرشون عوض بشه وبه همه چی پشت پا بزنن و آرزوهای اون دختر رو

به باد بدن .

/ 0 نظر / 6 بازدید