پند لقمان

روزی لقمان به پسرش گفت:

امروز به تو سه پند میدهم که کامروا شوی

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذا را بخوری

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی

و سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی

پسر لقمان گفت : ای پدر ما یک خانواده فقیرهستیم چطور من

می توانم اینکارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:

اگر کمی دیرتر وکمتر غذا بخوری هر غذایی که بخوری طعم

بهترین غذا را هی دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هرجا بخوابی

احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی ودر قلب آنها جای گیری آن گاه

بهترین خانه های جهان مال توست.

شادی بهترین چیزهاست.

آنقدر اهمیت دارد که سایر چیزها

تنها برای کسب آن هستند./ 1 نظر / 7 بازدید