سلام خوبین خوشین

امیدوارم سالم و سلامت باشید


واعظی پرسید از فرزند خویش

هیچ دانی که مسلمانی به چیست؟صدق و بی آزاری و خدمت به خلق

هم عبادت، هم کلید زندگیست


گفت زین معیار اندر شهرما

یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

/ 3 نظر / 6 بازدید
باران

واقعا هم همینطوره...! ممنون [گل] ___________$$$$$$ ______$$$$$$__$$$$$$$$__$$ ____$$____$$$$__$$$$__$$$$ __$$______$$$$$$__$$$$$$$$ __$$____$$$$$$$$__$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$ $$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$ $$$$__$$$$$$__$$__$$$$ __$$$$______$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ _$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$ __$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$ ___$$$$_____________`$$$ ___________________ $$ __________________`$$` ________________$$` _____$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$ _$$$$____$$_$` $$$$$__$$___$$___$$$$ $$$$$$$______`$$_$$$$$$ $$$$__________$$$_____$ $$___________` $$____$$ _____$$$_____$$`___$$$$ ___$$$$$$___$$__$$$$$$ __$$$$$$$$_$$_$$___$$$ _$$$____$$$$_$$__$$$$ __$$_____$$_$$$$$$$ ___$______`$$ __ آپم دوست خوبم

یوسف

سلام نن جون.خوبی؟اگه به سر نزنم تو هم پیدات نمیشه. قشنگ نوشتی موفق باشی [گل]

پوریا7

سلام نن جون.مطلبت خیلی معنی داشت. من به روزم خوشحال میشم اگه بهم سر بزنی...