بارالها


برای همسایه ای که نان مرا ربود نان،


برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی


برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش


و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم

 

ومن برای کسی که با زندگی عزیزترینم چنین معامله ای کرد علارغم حرفها یی که زده

بود و قولهایی که داده بود آرزو میکنم همون کاری رو که با ما کرد خدا همون جور جزا شو

بده.

/ 2 نظر / 7 بازدید
پوریا7

چيزي شده نن جون؟؟؟ من اپم خوشحال میشم در این بهانه ی با هم بودن شما هم حضور داشته باشی

باران

بهترین کار همینه که به خدا واگذار کنیم کسایی که آزارمون دادن رو... خوشحال میشم بهم سر بزنی[گل] _______________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%______آپم____%% _________%_______آپم_%% _________%%_ آپم ____%% ________%%_______آپم_%%% _______%%_آپم_________%%% ______%%__________آپم___%% _____%%______آپم_________%% _____%%_________آپم______%% _____%%%_____آپم_________%% ______%%___________آپم__%%% _______%%%_____آپم______%%% _________%%%%______آپم_%%% ___________%%%%%%%%%